SIPOS GYÖRGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ÉS NEVELÉSI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

A kuratórium tagja


Koncsol Lászlóné

A kuratórium elnöke


Dr. Muha Miklós

A kuratórium titkára


Vaszil ÉvaALAPÍTVÁNYUNK NÉVADÓJA:Sipos György

(1924-1996)

Sipos György neve fogalom lett a Bodrog Néptáncegyüttes történetében. Nem csupán azért, mert annak idején Ő alapította az együttest, hanem mert az itt végzett szakmai munkája évtizedekre rányomta a bélyegét a csoport előadásaira.


1924. február 20-án Hódmezővásárhelyen született. Iparos családból származott. A helyi református Bethlen Gábor Gimnáziumban végezte el a nyolc gimnáziumot, majd tette le az érettségit.


A gimnáziumi évek alatt néptánccal nem találkozott. Főleg zenével és sporttal foglalkozott. Akkori testnevelő tanára Banga Sámuel volt, aki tornára és vívásra oktatta, emellett tagja volt a helyi tornász csapatnak és a nyári szünetben vívást oktatott kisebb gyerekeknek.


1942-ben nyert felvételt az akkori Magyar Királyi Testnevelési Főiskolára - a mai Testnevelési Főiskolára.


A főiskolai évei alatt találkozott a néptánccal. Rábai Miklós volt az, aki megfertőzte őt a néptánc szeretetével. Az itt szerzett pozitív élmények hatására kezdett el később ő maga is foglakozni a néptánc tanításával.


1947-ben megkapta a kitűnő diplomáját, a Testnevelési Főiskola miniszteri-biztosa, Szabó Károly, ajánlotta neki ezt a sárospataki állást. (Szabó Károly miniszteri-biztosi tisztsége előtt a Református Kollégium testnevelőjeként dolgozott, majd miután a főiskolára került, évtizedekig tanítottak együtt.) Így került Sárospatakra a Tanítóképző Intézetbe testnevelő tanárként.


Ekkor kezdett el foglalkozni a néptánccal. Több tánccsoportja is volt. De ahhoz, hogy hivatalosan is vezethesse a csoportot, le kellett tennie a néptánc oktatói vizsgát. A bizottság elnöke Rábai Miklós volt. Ezek után 1954-ben megalapította a Bodrog Néptáncegyüttest. Azonban az együttes fenntartásához egy "pénzes gazdát", kellett keresnie. Az ÁFÉSZ "égisze" alatt sikerült egy olyan nemzetközi hírű együttest létrehoznia, amelyről ha külföldre mentek, nem hitték el, hogy nem professzionista az együttes. Az akkori tagok egy része már nyugdíjas. De biztosan merem állítani, hogy ez a csoport volt a legjobb. Kiváló táncosokat nevelt, olyanokat, akik később át tudták venni a helyét.


Sipos György 1994-ben, a Bodrog Néptáncegyüttes megalakulásának 40. évfordulóján - az együttes vezetésében kiemelkedő munkájának elismeréseként - átvette a város önkormányzata által adományozott "Pro Urbe" kitüntető oklevelet.


Dr. Csajka Imre a következőket írja: „Sipos György a néptánc mellett kiváló pedagógus volt. Töretlen ambíció, nagy szorgalom, állandó, folyamatos megújulásra-megújításra törekvés, széleskörű általános műveltség, más tantárgyak-tudományok iránti nyitottság és fogékonyság, komplex látásmód és tanítás jellemzi. Nemcsak a gyakorlatban volt jó testnevelő, hanem elméletben is maradandót alkotott."


Három tanítóképzős tankönyvben volt szerző, szerkesztő, illetve, fejezetíró. Tanmeneteit még ma is használják. Széleskörű tevékenységét számos magas kitüntetés és sok publikáció jellemezte. Tudatos, élettanilag hatékony és élvezetes órákat tartott, számos bemutatót szervezett és vezetett, tanítványai országos bajnokságokat, helyezéseket szereztek több sportágban.