Különös közzétételi lista

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Ssz. Végzettség Szakképzettség Oktatott tantárgy
1. Főiskola, egyetem néptánc pedagógus, ált. iskolai tanító, pedagógia szakos tanár, közoktatás vezetői szakvizsga, tehetség és fejlesztése szakvizsga, okleveles tánctanár néptánc mesterfokozat, gyakorlatvezető mentortanár, közoktatási szakértő népi játék, néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
2. Egyetem ált. iskolai tanító, magyar szakos tanár, tánc és dráma pedagógus, közoktatás vezetői szakvizsga, táncos és próbavezető, okleveles tánctanár néptánc mesterfokozat néptánc, folklórismeret, tánctörténet, népzenei alapismeretek
3. Egyetem modern-társastánc pedagógus, ált. iskolai tanító, gyakorlatvezető mentortanár, okleveles tánctanár modern-társastánc mesterfokozat gyermektánc, társastánc, történelmi társastánc, tánctörténet
4. Egyetem néptánc pedagógus, ált. iskolai tanító, tánc és dráma pedagógus, gyakorlatvezető mentortanár, okleveles tánctanár néptánc mesterfokozat néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
5. Főiskola táncpedagógus klasszikus balett szakirány, gyakorlatvezető mentortanár Jazz-technika balettelőkészítő gimnasztika,
6. Főiskola táncpedagógus néptánc szakirány néptánc,folklórismeret, népzenei alapismeretek
7. Főiskola táncpedagógus néptánc szakirány néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
8. Főiskola táncpedagógus néptánc szakirány népi játék, néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
9. Főiskola általános iskolai tanító, közoktatás vezető, tánc-és drámapedagógus néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
10. Főiskola modern-társastánc pedagógus társastánc, gyermektánc
11. Főiskola társastánc pedagógus társastánc, gyermektánc
12. Főiskola általános iskolai tanító, német műveltségi terület, tánc-és drámapedagógus néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
13. Főiskola képzőművészet és műszaki rajz szakos tanár képzőművészet
14. Főiskola táncos és próbavezető társastánc, gyermektánc
15. Főiskola óvónő, táncpedagógus néptánc szakirány néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
16. Egyetem matematika-ének szakos tanár, táncpedagógus néptánc szakirány, okleveles tánctanár néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
17. Egyetem tánc-és drámapedagógus, pedagógia szakos nevelőtanár, táncos és próbavezető, modern társastánc pedagógus, okleveles tánctanár modern társastánc mesterfokozat társastánc, gyermektánc
18. Főiskola táncos és próbavezető színpadi tánc néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
19. Főiskola általános iskolai tanító, népi gyermekjáték, néptánc pedagógus, hagyományismeret oktató néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
20. Főiskola általános iskolai tanító, tánc és drámapedagógus néptánc, folklórismeret, népzenei alapismeretek
21. Egyetem általános iskolai tanító, moderntánc és klasszikus balett oktató esztétikus testképzés

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Ssz. Feladatkör Végzettség Szakképzettség
1. Iskolatitkár Szakközépiskola könyvelő, statisztikus, vállalati tervező
2. Iskolatitkár Szakközépiskola gyors és gépíró
3. Kelléktáros Alapfokú végzettség nincs
4. Iskolatitkár Gimnázium érettségi
5. Iskolatitkár Főiskola, OKJ-s végzettség műszaki informatikus, pénzügyi - gazdasági mérnök
6. Pedagógiai asszisztens Főiskola Testnevelés szakos tanár, tánc és drámapedagógus
7. Pedagógiai asszisztens Gimnázium érettségi
8. Könyvtáros OKJ-s végzettség táncos
9. Pedagógiai asszisztens Főiskola óvodapedagógus
10. Pedagógiai asszisztens OKJ-s végzettség táncos
11. Szabadidő szervező Főiskola háztartás, ökonómia és életvitel szakos tanár
12. Könyvtáros Gimnázium érettségi
13. Pedagógiai asszisztens Gimnázium Érettségi

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet

1996. Cigándi Táncművészeti Iskola kihelyezett tagozataként, néptánc tanszakon 244 tanulóval, 10 alapfokú osztállyal indult.


1998. Sárospataki Táncművészeti Iskola megalakulása, Dr. Muha Miklós egyéni vállalkozó fenntartásával, néptánc tanszak 6 telephelyen 538 tanulóval, 18 alapfokú osztállyal indult.


2000. társastánc tagozat megalakulása 4 alapfokú osztállyal.


2001. moderntánc tanszak megalakulása 1 alapfokú osztállyal.


2004. Kalocsa és Kecel kiválik, és önálló intézményt alapít.


2005. szeptember 1. az intézmény fenntartását a Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Alapítvány vette át.


2008. klasszikus balett tanszak megalakulása 1 előképző osztállyal2006/2007-es tanév:

2007/2008-as tanév:

2008/2009-es tanév:

2009/2010-es tanév:

2010/2011-es tanév:

2011/2012-es tanév:

2012/2013-as tanév:

2013/2014-es tanév:

2014/2015-ös tanév:

2015/2016-os tanév:

2016/2017-es tanév:

2017/2018-as tanév:

2018/2019-es tanév:

2019/2020-as tanév:

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

5. Tanulmányi Versenyek

6. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

Intézményünk jelenleg Sárospatak székhely mellett 23 telephelyen folytat művészetoktatást. A telephelyek önkormányzatai, oktatási-és művelődési intézményei igénylik, és rendszeresen kérik tanulóink közreműködését rendezvényeiken. Részt veszünk nemzeti ünnepeken, falunapokon, szüreti rendezvényeken, öregek napján, iskolai ünnepségeken, lovas napokon, és eleget teszünk minden egyéb felkérésnek. Rendszeres felkéréseink vannak telephelyeinken kívül más települések hasonló rendezvényeire, határon belül és túl.

8. A tanév helyi rendje

09. Iskolai rendezvények, versenyek

10. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma