A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0081

A kedvezményezett neve: Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Közhasznú Alapítvány

A projekt címe: Innovatív iskolák fejlesztése a Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Közhasznú Alapítványnál

A támogatás összege: 32 634 542 Ft

Támogatási időszak: 2015.05.14 – 2015.10.31

Támogatás mértéke: 100 %

A támogatás tartalma:

A pályázatban 8 telephelyünk vehetett részt, melyek a következők: Sárospatak, Erdőbénye, Erdőhorváti, Györgytarló, Makkoshotyka, Tolcsva, Tiszacsermely, Taktaharkány

Mindegyik településen az alábbi programok kerültek lebonyolításra:

-          Szabadtéri mozgásos tevékenység – Táncház

A szabadtéri mozgásos tevékenység keretében a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola Sárospataki székhelyén és hét telephelyén profiljának megfelelően táncházi foglalkozásokat szervezett. A Táncházakban társastánc és néptánc foglalkozások váltották egymást. A társastánc foglalkozásokon a latin-amerikai táncok alapjait, divattáncokat, mazurkát tanulhattak pedagógusainktól. A néptánc foglalkozásokat a Szikes zenekar előadásai és Orosz Sándor prímás hangszerbemutatói színesítették. Tanulóink az ugrós táncoktól a csárdásokon át a moldvai táncokig sokféle tánctípusba belekóstoltak.

        

-          Közlekedési ismeretek oktatása

A lebonyolításban iskolánk tanárai mellett részt vett a Sárospataki Rendőrkapitányság két munkatársa, Bacsó Tibor alezredes és Palatinusz Attila zászlós. A tanulók a program első részében a közlekedési szabályokkal ismerkedtek. Az előadók játékos, interaktív formában vezették rá a gyerekeket a számukra legfontosabb közlekedési szabályokra. Megismertették velük a kerékpár szabályos közlekedéshez szükséges tartozékait, az útjelző táblákat, az útburkolati jeleket, a KRESZ alapvető szabályait. Az ismeretek elmélyítését a bemutatott oktatófilmek segítették. A gyerekek szívesen számoltak be közlekedési élményeikről. Közösen tárták fel a közlekedés során rájuk leselkedő veszélyeket, és azok lehetséges következményeit.

A beszélgetés után a gyerekek KRESZ-tesztet töltötte ki, melyben az előzőekben megbeszélt szabályok ismeretéről adtak számot. A kitöltött teszteket közösen ellenőrizték. A program záróeseménye a kerékpáros ügyességi verseny volt. A gyerekeknek egy akadálypályán kellett minél kevesebb hibapontot gyűjtve végighaladni. A versenyzők idejét is mérték, és a hibapontok és időeredmények összevetésével alakult ki a verseny sorrendje. A győztesek apró ajándékokat kaptak. A közlekedési ismeretek oktatása elnevezésű program minden helyszínen nagy sikert aratott.

    

-          Természetközeli sporttábor

A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola természet közeli sporttáborában 240 gyerek töltött négy napot szép környezetben, sporttal, kirándulással, játékkal.

Hétfőn délelőtt a gyerekek elfoglalták a szállásokat, majd a tábor vezetője ismertette a szabályokat és a programokat. A délután nagy része az „Ismerd meg a tábort” vetélkedővel telt, melyben a csoportok a tábor területén elhelyezett pontokon különböző feladatokat hajtott végre, melyeket pontoztak, és értékeltek a pedagógusok. A vacsora után a Bemutatkozó est következett.

Kedden tanulóink nyolc helyszínen különböző sport és szabadidős tevékenységekben vettek részt. Két helyen kézműves foglalkozás, játékos sorversenyek, táncos-zenésvetélkedő, kispályás labdarúgás, röplabda, szellemi vetélkedő, túrázás a tábor körüli hegyekben. Vacsora után diszkót szerveztünk.

Szerdán a kézműves foglalkozások mellett volt asztalitenisz, kispályás labdarúgás, sorversenyek, röplabda, táncos-zenésvetélkedő, túrázás, szellemi vetélkedő. Vacsora után tánctanítás, majd táncház következett. A pedagógusok a versenyek, vetélkedők eredményeinek megfelelően különböző jutalmakat osztottak ki a táborlakók között.

Csütörtökön délelőtt táborzárás, majd hazautazás következett.

 

-          Egészségnap

A program irányítója László Irén testnevelő tanár volt, aki mellett iskolánk pedagógusai segédkeztek.

A nap első programja, amelyen minden tanuló egyszerre vett részt, az egészséges táplálkozásról szóló interaktív előadás volt, melyen közösen beszélték meg az oktatófilmen látottakat és étkezési szokásaikat, tapasztalataikat, majd tanácsokat kaptak a helyes táplálkozással kapcsolatban.

A nap második tevékenysége a közös bemelegítés volt, melyet a tanárnő vezetésével a tanulók zenére végeztek. Ezek után minden gyerek kapott egy értékelő lapot, amelyre az állomásokon elért eredményeit, értékeit írták fel a kollégák.

  1. állomás: szívedzés: állóképesség fejlesztését, mérését szolgáló gyakorlatok. Itt a négyütemű fekvőtámaszt mérték úgy, hogy a tanulók párban dolgoztak. Egyikük végezte a gyakorlatot, a másik számolt. Egy perc után bediktálták az eredményt, ez felkerült az értékelő lapra, majd cseréltek.
  2. állomás: erőedzés: hanyattfekvésből emelés zsugorülésbe. 40 másodpercig végzik a feladatot ugyanolyan módon, mint az első állomáson. Az eredmény itt is felkerül az értékelő lapra.
  3. mérések: testzsír százalék mérése testösszetétel mérővel, vérnyomásmérés, izomszázalék mérés, állóhajlékonyság mérés. Az adatok itt is felkerültek az értékelő lapra.
  4. állomás: funkcionális edzés. TRX, Togu, Agility band, hengerek, haskerék kipróbálása, különböző feladatokon keresztül.

A program végén a győztes megkapta a „Legfittebb táncos” címet, az oklevelet és az ajándékot.

    

-          HH és HHH gyermekek: közösségi rendezvények

A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola Sárospataki székhelyén és további 7 telephelyén tanuló diákjainak és azok szüleinek, hozzátartozóinak szervezett közösségi rendezvényt a  HH-HHH elnevezésű program keretén belül.

 A program Sárospatakon a Reál ABC parkolójában került megrendezésre. A nap első részében a parkolóban felállított színpadon folyt a műsor. A Sárospataki székhelyen tanuló néptáncos, társastáncos, moderntáncos és klasszikus balettet tanuló növendékek léptek fel. A műsor több, mint két órában mutatta be az iskolában folyó művészetoktató munka eredményeit. A koreográfiák nagy tetszést arattak a szülők és a közönség körében. A program második felében a pedagógusok az iskola vezetése és a fenntartó kötetlen beszélgetésre várta a szülőket és a tanulókat. A rendezvény a tanulók és szülők megvendégelésével ért véget, melyre két helyszínen került sor. A program egészen estébe nyúlóan folytatódott, a szakmai és baráti beszélgetésekkel. A rendezvény lebonyolításáért iskolánk dolgozói voltak felelősek.

A programot további 7 telephelyen valósítottuk meg. A rendezvények első részében a telephelyeken működő művészeti iskolás óvodás, általános iskolás néptáncos, moderntáncos, társastáncos csoportok mutatták be tudásukat. Nagy sikert aratottak a gyerekek produkciói. A műsor után a művészeti iskola pedagógusai beszélgetésre invitálták a szülőket, hozzátartozókat, helyi pedagógusokat. A program során megvendégeltük a fellépő gyerekeket, szülőket, pedagógusokat. Itt is tovább folytatódott a beszélgetés. Később a tréfás vetélkedőkre, játékra invitáltuk a résztvevőket. A program jó hangulatban zajlott. A pedagógusok értékesnek és hasznosnak tartották a szülőkkel való kapcsolattartásnak ezt az újabb formáját. A rendezvényekért felelős munkatársak az iskola dolgozói voltak. A programokat színesítette a helyenként megvalósuló élőzenekari táncház is.

 

-          HH és HHH gyermekek tanulási motivációjának javítása mentori támogatással: Játszóház szervezése, kézműves foglalkozások

A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén, Sárospatakon és 7 telephelyén, a helyi általános iskolák tantermeiben került megrendezésre a „Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanulási motivációjának javítása mentori támogatással: játszóház szervezése, kézműves foglalkozások elnevezésű program. A lebonyolításban iskolánk dolgozói vettek részt. A foglalkozásokon különböző ablakdíszek, képkeretek, ékszerek, változatos képek készültek különböző technikákkal. A gyerekek a nekik tetsző módon készítették el a munkadarabokat. A diákjaink örömmel vettek részt a tevékenységeken. A szorgalmas kezek közül változatos, szép munkák kerültek ki, melyek a gyermekek ötletességét mutatták.

    

 

A projekt keretein belül a pedagógusaink számára is lehetőség volt továbbképzések keretein belül új ismeretekhez jutni. Az alábbi továbbképzéseket szerveztük meg az alapítványnál:

 

-          Szakmai - tánc – továbbképzés

A képzés során számtalan olyan ismerethez jutottunk, amely nagyban segíti pedagógusi munkánkat. Új ismeretekkel gazdagodtunk a szakmódszertan egy olyan irányzatával, amely nagy hangsúlyt fektet a tanulók játékos ismeretelsajátítására. Utat mutatott, hogy ezen új módszerek alkalmazásával a pedagógus könnyedén elmélyítheti a tanulók megszerzett ismereteit. Az új módszertani technikák színesítik az órai anyag átadását, könnyítik a tanuló-tanár kapcsolat- és jelrendszer kibővítését, ezáltal az tanítási-tanulási folyamat gördülékenyebb lesz. A játékos megoldások segítik a tanulók és a pedagógusok közötti kommunikációt és az esetlegesen felmerülő problémákat is segít a felszínre hozni. Majd példákat kaptunk arra, hogy ezeket a felmerülő problémákat hogyan kezeljük játékosan, és hogyan kereshetünk rá együtt a diákokkal megoldásokat. A képzés két vizsgadokumentummal zárult.

 

-          Informatikai továbbképzés

Az informatikai továbbképzés keretein belül a résztvevők megismerkedtek a számítógép használatához szükséges alapvető tudnivalókkal. Az első napon megtanultuk a számítógép legfontosabb részeit, működésének elveit, továbbá megtanultuk, hogyan kell mappákat létrehozni, hogyan kell ezeket kezelni. Az itt szerzett tudás nagy segítség volt a résztvevőknek, mert a mindennapi munka során már ez elengedhetetlen. A második napon az előadó tájékoztatást adott az internet használatáról, és annak veszélyeiről. Megismerkedtünk a különböző böngészők használatával. Tisztáztuk, mit hol lehet elérni az interneten. Mivel táncpedagógusok vagyunk, így óriási segítség volt számunkra az, hogy megtanulhattuk a zene és videó letöltő programok alkalmazását. Képesek lettünk arra, hogy a harmadik nap végére önállóan tudjunk fájlokat kezelni, mappákat létrehozni, a megfelelő helyre menteni a letöltött fájlokat. A továbbképzésen részt vett 20 fő IKT kompetenciája minden tekintetben fejlődött.

 

-          Elsősegélynyújtó továbbképzés -„Elsősegély és balesetvédelmi ismeretek”

A pályázat keretében megvalósuló képzés két nagy modulra tagolódott. Az elsőben az általános elsősegély nyújtási alapismeretek keretein belül felelevenítettük a teendőket baleset esetén. Az előadó fontosnak tartotta, hogy pontosan legyünk tisztába azzal, hogy milyen teendőnk van baleset észlelésekor. Hogyan kell bejelenteni, mit ellenőrzünk először, miért kell biztosítani a helyszínt. Kitért a különböző műfogásokra, melyeket a gyakorlatban is megmutatott és egymáson is elvégeztünk. Nagyon érdekes volt, hogy élőben is láthattuk, hogyan működik a félautomata defibrillátor. Felelevenítettük azokat az ismereteinket, amelyek a vérzések ellátásáról szóltak. Szituációs játékok során ezeket egymáson is alkalmaztuk. A tanár nagy hangsúlyt fektetett az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Kipróbáltuk egymáson a stabil oldalfekvő helyzetet is. Továbbá projektoron kivetítésre kerültek a különböző sérülések, mint például égési, fagyási, marószerek általi. Közösen megbeszéltük, hogyan kell ezeket a sérüléseket ellátni. A második nagy blokkban a baleset- és tűzvédelmi alapismeretekkel foglalkoztunk. Az előadó tájékoztatott bennünket a jogszabályi háttérről, a megfelelő eszközök meglétéről, előírásairól. Szituációs feladatok elvégzése során le tudtunk mérni, hogy hol állunk az ismeretek elsajátításában. A három napon 15 pedagógus vett részt. Az előadó szakmai felkészültsége garancia volt arra, hogy a továbbképzés elérje célját.

 

-          Tanulási és magatartási problémák tárgyú képzés - Személyiségfejlesztő önismereti tréning

A továbbképzésen az iskola tizenöt munkatársa vett részt. A képzés során nagyon hasznos ismereteket szereztünk arról, hogy pedagógiai munkánk során hogyan tudjuk felismerni a tanulási és magatartási alaphelyzeteket, ezekben a helyzetekben alkalmazható módszertani technikákat. Részletesen foglalkoztunk a magatartási zavarokkal és a tanulási problémákkal, tanulási zavarokkal, diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával. A képzés következő szakaszában beszéltünk az egyre többször tapasztalható hiperaktivitásról, autisztikus tünetekről, agresszivitásról. Foglalkoztunk mindezen problémák kezelési lehetőségeivel, a motivációval, koncentrációs technikákkal. Hasznosak voltak a drámapedagógiai módszerek, és eszközök melyekkel megismerkedtünk, és a gyakorlatban néhányat kipróbálhattunk. Fontos tájékoztatást kaptunk a szakszolgálatok, tanácsadó központok munkájáról, a szakmai segítség lehetőségeiről, a kapcsolatfelvétel lehetőségeiről. Érdekesek voltak az újabb tanítási-tanulási módszerekről kapott információk. A képzés egy gyakorlati vizsgafeladat megoldásával zárult.

 

-          Mediációs tréning

A mediációs tréningen az intézmény tizenöt munkatársa vett részt. A tréning három modulban valósult meg, modulonként 10 órában.

I.          modul: Mediációs alapismeretek, a mediáció módszertana. A képzés ezen részében önismereti gyakorlatok, tárgyalási alapismeretek, közvetítői technikák, folyamatvezérlési ismeretek, kérdezéstechnika, kommunikáció, konfliktuskezelés, és az ezekhez kapcsolódó készségek, technikák megismertetése történt, sok hasznos gyakorlattal, melyek rávilágítottak a mediáció lényegére és fontosságára.

II.        modul: Közvetítői képességek. A képzés második tananyagegységében a felmerülő problémák adekvált azonosítása, a rendszerszemléletű gondolkodás és munkavégzés az analizálás-szintetizálás az értő figyelem, a felmerülő problémák megoldásához legmegfelelőbb eszközök, módszerek megtalálásának módjai, a saját kompetenciánk felismerése és az intézményekkel való együttműködés mikéntje és fontossága került előtérbe, sok egyéni tapasztalat megbeszélésével, vitákkal, szerepjátékkal, esetelemzéssel, értékeléssel. Ezek nagyon életszerűen és a mindennapi problémákat jól tükrözve mutatták be az oktatásban felmerülő problémákat és azok lehetséges megoldásait.

III.      modul: Mediációs gyakorlatok. Beszéltünk a mediáció eredményességéhez fontos bizalmi légkör kialakításáról, a problémafeltárásról, a problémák mögötti mintákról, viselkedésmódról, a segített akaratáról, jövőképéről, a mediációs folyamat dinamikájáról, a mediátor figyelméről, az érzelmi függetlenedésről, a folyamat lezárásáról.

A mediációs tréninget nagyon hasznosnak, az elhangzottakat gyakorlati munkánk során jól alkalmazhatónak ítéltük. A tréning eredményességét a tréner a képzésen való aktív részvétel, a szóbeli gyakorlatok sikeressége és az utolsó tanegység végén megírt záróvizsga feladatok megírása alapján minden résztvevőnél sikeresnek ítélte meg.