Tanszakok

Néptánc tanszak

Társastánc tanszak

Moderntánc tanszak

Balett tanszak

Néptánc tanszak bemutatása


A város és az iskola múltjában, jelenében és jövőjében a néptánc tanszak óriási jelentőségű. A tanszak csoportjaiból kerül ki a legtöbb kiemelkedő gyermekcsoport, akik hazai és nemzetközi megmérettetéseken is részt vesznek. Iskolánk legtehetségesebb néptánc-szólistái országos versenyeken is szerepelnek. A néptánc oktatása során a gyerekek számára fontos a fennmaradt népi műveltség értékeinek megismerése, képviselése és megtartása. A folklór különböző területei, a népzene, a népdal, néptánc, népi játék óriási lehetőséget nyújtanak a gyermekek zenei és mozgáskultúrájának fejlesztésére, személyiségük formálására. Századunk két nagy magyar zeneszerzője és gyűjtője Bartók Béla és Kodály Zoltán a magyar parasztzenéből kiindulva teremtettek XX. századi zenét. A néptánc oktatás egyik lehetséges útja a művészeti iskolákban történő oktatás, akár XXI. századi modern köntösben, a gyerekekhez közel hozva és így bemutatva hagyományainkat.


A Néptánc tanszak célja: A tánc iránt érdeklődő tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, az egészséges életmódra, ügyességre, magabiztosságra nevelés, a táncművészeti alapismeretek átadása, az improvizációs képesség fejlesztése.


A tanszak feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:

Alakítsa ki a tanulóban:

Fejlessze a tanuló:

Fontos, hogy a gyerekek a mindennapi életben is felleljék a néptánc jegyeit, szépségeit, érdeklődjenek iránta, ne szégyelljék tudásukat.


A tanszak kötelező tantárgyai:

Tanulóink az Alapfok 6. évfolyam elvégzése után művészeti alapvizsgát tesznek, mely után továbbléphetnek a Továbbképző 7. évfolyamba. E vizsgán az addig tanult táncokból, játékokból, dalokból valamint folklórismereti (néprajzi) tudásukból adnak számot. Tanulóink közül számos táncos került művészeti szakközépiskolába, ahol továbbkamatoztatják tudásukat.

Társastánc tanszak bemutatása


A Társastánc tanszak megjelenése 2001-ben nem csak iskolánkban, de a városban is újdonságnak számított. Korábban léteztek társastánc tanfolyamok, de nem voltak rendszeresek. Iskolánkban végzett táncpedagógusok oktatják a gyerekeket immár tizenhat éve.


Egy szlovákiai versenytáncos kislány, Dankó Éva 2001. szeptemberétől az Árpád Vezér Gimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait, így az apuka felkereste az iskolát, hogy biztosítsa lánya számára az edzéseket. Fenntartónk szívesen állt volna rendelkezésre, de ebben az időben nem rendelkezett képesített tanárral a társastánc oktatására. Ezért az apuka hozta Évike tanárát is, Stofán Ferencet. A társastánc tagozat beindításának kérelmezése és engedélyezése után 2001. szeptemberétől elkezdődhettetek a társastánc foglalkozások. Stofán Ferenc segítője Barna Boglárka lett.2002 -ben egy új tanár Matu Zsolt is csatlakozott iskolánk tanári karához. Jelenleg 7 pedagógus irányításával 14 telephelyen 45 osztályban tanulnak társastáncot tanítványaink.


Számos rendezvényen szerepeltek a társastáncosok, mégis az első szakmai sikert 2004. májusában hozták haza az iskolának Szegedről. Itt rendezték meg a Bossa Nova Minősítő Formációs Fesztivált, amelyen a kiscsoport az Only You latin mixszel arany, a nagycsoport a Balatoni Nyár koreográfiával bronz minősítést kapott. Ezeket a sikereket az évek alatt számtalan követte.


A 2005-ös évet nagy munkával kezdtük, ugyanis a tánciskola történetében először tánciskolás társastáncversenyt rendezett. Sárospatakon a Művelődés háza adott otthont a rendezvénynek, melyen 8 telephely 59 párosa mérte össze tudását. A rendezvény hagyománnyá vált.2005-től minden évben megrendezésre került. 2017-ben a tizenharmadik versenyen négy művészeti iskolából 13 településről 544táncos vett részt.


A Társastánc tanszak célja: törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását.


A tanszak feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:

Alakítsa ki a tanulóban:

Fejlessze a növendék:


Kötelező tantárgyak a tanszakon belül:

A gyerekek az alapfokú osztályok elvégzése után ismerik a standard táncok (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, quickstep) és a latin-amerikai táncok (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) alapmotívumait. Ezekből alapfokú vizsgát tehetnek. Sikeres vizsga után kerülnek a továbbképző osztályokba, melyek elvégzését követi a művészeti záróvizsga.

Moderntánc tanszak bemutatása


A Modern-kortárstánc tanszak 2001szeptemberében kezdte meg működését. Az első évben két pedagógus két csoporttal dolgozott. Ma már 4 telephelyen, 2 pedagógus vezetésével 5 osztályban folyik az oktatás, évről évre egyre nagyobb lelkesedéssel és sikerrel. Ezt bizonyítja, hogy a tanulók egyre több regionális és országos rendezvényen lépnek fel és érnek el szép eredményeket.


A Modern-kortárstánc tanszak célja: A növendékek a 8 éves képzés során megismerkedhetnek az igen összetett és sokrétű, több irányzatot felvonultató modern-kortárstánc világával. A modern- és kortárstánc technikák megismerése és az előírt tananyag elsajátítása mellett a személyiség fejlődése, az önálló, kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás kialakulása és fejlődése is fontos része a művészeti tevékenységnek.


A tanszak feladata:
Ismertesse meg a tanulóval:

Fejlessze a tanuló:

Ezen kívül alakítsa, ösztönözze, irányítsa a tanulót a tánctanulás lehetőségeinek megismerésére, az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra, szakirányú továbbtanulásra. Értő közönséget alakítson ki a mozgásművészetek számára.


Kötelező tantárgyak a tanszakon belül:


Balett tanszak bemutatása


Az iskolánkban 2008. februárjától nyílt lehetőség arra, hogy az érdeklődő gyerekek klasszikus balettet oktatásban vegyenek részt. Nagy kuriózumnak számított a tanszak elindítása, mert Sárospatakon és környékén nem volt iskolarendszerű balett oktatás. Két osztállyal kezdődött meg a munka februárban. Jelenleg Sárospatakon négy, Cigándon egy csoportban folyik a klasszikus balett oktatása. Az elmúlt közel 10 évben számos sikert értek el növendékeink Oláhné Fojdl Adrienn vezetésével.


A balett tanszak célja, hogy a tanuló a klasszikus balett speciális harmóniát igénylő, fegyelmezett, tudatos mozgásnyelvét, tánctechnikáját elsajátítsa. A klasszikus balett tanulása koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát igényel. Tanítása fiatal korban kezdődik, hiszen a test ekkor még laza; az izmok alakíthatóak, az ízületek tágíthatóak. Lehetőséget teremtenek a tanulók számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.


A tanszak feladata, hogy ismertesse meg a tanulóval mozgásszerveinek a funkcióját, a különböző mozgásformák összekötését, a klasszikus balett lépésanyagát, a táncstílusok sokféleségét, a különböző tánctechnikák mozgásformáit, a tánc történetét. Fejlessze a tanuló technikai adottságait, mozgásemlékezetét, testi-lelki teherbírását, tér- és formaérzékét, hallását, ritmusérzékét, koordinációs készségét, dinamikai különbségek iránti érzékét, előadási készségét, a mozgás pontos zenei kivitelezését, magabiztos fellépését.


Alakítsa ki a tanulóban a tánc iránti szeretetet, az interpretáláshoz szükséges önfegyelmet, az önkontrollt és annak tudatos használatát, a rendszeres munka igényét. Adjon teret a tanuló fantáziájának kibontakozására, a kreativitás megnyilvánulására, az improvizációs készség kibontására. Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánc tanulásán keresztül fejleszti saját akaratát, ízlését, személyiségét, alkalmazkodóképességét.


Irányítsa a tanulót szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatására, az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.